leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.  

Các ý kiến tại hội thảo tập trung khẳng định giá trị di sản Hồ Chí Minh trong khu di tích, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của công tác bảo tồn di sản Hồ Chí Minh trong khu di tích suốt 55 năm qua... Những kết quả đạt được của hội thảo góp phần gợi mở cho khu di tích những cách thức tiếp cận mới, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước giao cho.

HỒNG LIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.