Tại buổi tọa đàm, các khách mời cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Theo đó, Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, ra đời ngày 5-12-1945 do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách và lãnh đạo.

leftcenterrightdel
Các khách mời tham dự tọa đàm.

Đến nay, trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ biên tập, xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhà xuất bản đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng hai lần Huân chương Hồ Chí Minh; đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Nhà xuất bản đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

leftcenterrightdel
Một số ấn phẩm được xuất bản của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: TTXVN.

Theo ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập, trong thời gian tới, nhà xuất bản định hướng tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật, phấn đấu xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước trở thành Trung tâm xuất bản, in, phát hành sách chính trị, lý luận và pháp luật hàng đầu ở Việt Nam và khu vực, có công nghệ xuất bản hiện đại, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới và xu thế phát triển của lĩnh vực xuất bản trên thế giới.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU