Hội nghị gồm các nội dung: Tổng kết hoạt động nghiệp vụ bảo tàng toàn quân năm 2023; tham luận, trao đổi hoạt động của các bảo tàng nhằm xác định các mặt hạn chế, khó khăn và đưa ra các giải pháp khắc phục; xác định phương hướng hoạt động năm 2024.

Hội nghị là dịp để Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam nói riêng, các bảo tàng trong quân đội nói chung đánh giá kết quả hoạt động trong năm qua, tìm ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động nghiệp vụ. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ chủ chốt trong ngành; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự Việt Nam trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

 Toàn cảnh hội nghị Tổng kết công tác nghiệp vụ bảo tàng toàn quân năm 2023.

Năm 2023, hệ thống bảo tàng quân đội đã đón phục vụ 1.190.736 lượt khách tham quan tại chỗ và lưu động; hoạt động hướng dẫn nhà, phòng truyền thống cho các đơn vị được duy trì; chuyển đổi số được ứng dụng trên các mặt công tác. Các hoạt động chuyên môn được quan tâm, đầu tư đổi mới phương pháp, nhất là chỉnh lý nội dung trưng bày, đa dạng hóa chương trình giáo dục, truyền thông; đẩy mạnh vận động sưu tầm hiến tặng hiện vật, ứng dụng công nghệ vào công tác kiểm kê, bảo quản, tuyên truyền, triển lãm phục vụ khách tham quan, học tập và nghiên cứu. Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tại vị trí mới được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo tàng tâm huyết, trách nhiệm, yêu ngành, yên tâm công tác.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao các bảo tàng trong toàn hệ thống đã có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, đề ra nhiều giải pháp mới, thích ứng tình hình để tổ chức hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước thu hút khách tham quan, tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Đồng chí Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn đề nghị trong thời gian tới các bảo tàng trong toàn quân thực hiện tốt việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức triển khai thắng lợi quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (năm 2021), các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của cấp ủy Đảng các cấp vào nhiệm vụ cụ thể của từng bảo tàng. Bên cạnh đó, các bảo tàng cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác năm 2024, bảo đảm bám sát thực tiễn, mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện căn bản, toàn diện các mặt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác sưu tầm, thông tin tư liệu hóa, giữ gìn, quản lý hiện vật lịch sử trong bảo tàng, nhà, phòng truyền thống; đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa các hoạt động, hình thức tuyên truyền, tham quan, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội, đơn vị đến mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân...

Tin, ảnh: NGUYỆT MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.