leftcenterrightdel
Hoạt động đạp xe hưởng ứng Tuần lễ áo dài cộng đồng Huế năm 2023. Ảnh: NGỌC MINH 

Đây là hoạt động khai thác thế mạnh, thương hiệu và giá trị văn hóa độc đáo của áo dài Huế; xây dựng hình ảnh du lịch địa phương gắn với áo dài; khẳng định thương hiệu và từng bước triển khai có hiệu quả Đề án “Huế-Kinh đô áo dài”. Tuần lễ diễn ra đến ngày 12-7 với các hoạt động như: Tri ân, quảng diễn, trình diễn áo dài Huế, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kết hợp với các hình thức tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh hình ảnh áo dài... được tổ chức trên tinh thần khuyến khích, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, người dân trên toàn tỉnh. 

VÂN HÀ