leftcenterrightdel

Trao Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Báo Kinh tế & Đô thị tại Đắk Lắk. 

Văn phòng đại diện Báo Kinh tế & Đô thị tại Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 122/QĐ-KTĐT ngày 14-5-2024 của Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị. Theo đó, Văn phòng đại diện Báo Kinh tế & Đô thị tại Đắk Lắk có nhiệm vụ phụ trách thông tin về địa bàn Tây Nguyên, nhằm phản ánh kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của khu vực Tây nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk tới bạn đọc Thủ đô và cả nước. Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị tại Đắk Lắk hiện có 4 nhân sự, trong đó nhà báo Nguyễn Hồng Hải được bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng.

Tại buổi Lễ khai trương Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị tại Đắk Lắk, Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị PGS, TS Nguyễn Thành Lợi yêu cầu Trưởng văn phòng và các phóng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Thông tin  chính xác, kịp thời, khách quan tất cả những sự kiện và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của 5  tỉnh Tây Nguyên trên các ấn phẩm của Báo Kinh tế & Đô thị. Chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Luật Báo chí.

Việc thành lập Văn phòng đại diện Báo Kinh tế & Đô thị tại Đắk Lắk phụ trách Khu vực các tỉnh Tây Nguyên đã khẳng định sự phát triển, mở rộng địa bàn thông tin, tuyên truyền của báo, nhằm phản ánh kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Khu vực Tây nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk tới bạn đọc Thủ đô và cả nước; đồng thời thể hiện sự ủng hộ, cam kết đưa thông tin ở khu vực Tây Nguyên của Báo Kinh tế & Đô thị đến đông đảo bạn.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan