Tham dự trại viết có 15 hội viên là những nhà nghiên cứu, nhà khoa học có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực văn nghệ dân gian từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước và một số giáo sư, tiến sĩ của các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia các công trình nghiên cứu, sáng tác. Những công trình nghiên cứu, sáng tác này được đánh giá sẽ góp phần làm giàu thêm kho tàng về bản sắc, văn hóa dân gian Việt Nam, giúp người Việt Nam thêm hiểu về những nét riêng, cội nguồn của dân tộc mình.

MẠNH HÙNG