Tham dự lớp tập huấn có 185 học viên, tập trung ôn luyện các nội dung, gồm: Khái quát chung về sự phát triển của Điện ảnh cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; giới thiệu Luật Điện ảnh năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; một số vấn đề về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến quảng bá phim hiện nay; hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa máy chiếu phim video kỹ thuật số HD và hệ thống âm thanh trong chiếu phim; nâng cao việc phối, kết hợp giữa các đội chiếu phim Quân đội và đội chiếu phim lưu động tại địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; một số vấn đề về bản quyền trong hoạt động phát hành, phổ biến phim hiện nay; sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng máy phóng hình cao cấp và những phụ kiện trang bị hoạt động chiếu phim trong Quân đội hiện nay; một số vấn đề về công tác phát hành, phổ biến, khai thác nguồn phim trong Quân đội hiện nay.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh lớp tập huấn. 

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định: “Thông qua lớp tập huấn, các học viên được tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phát hành, phổ biến phim; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật để không ngừng nâng cao năng lực công tác, phẩm chất nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và tổ chức hoạt động phát hành, phổ biến phim ở từng cơ quan, đơn vị để đưa đến cán bộ, chiến sĩ có những buổi tối xem phim có ý nghĩa cao, không ngừng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghe nhìn và làm giàu tri thức, góp phần thiết thực trong thực hiện mục tiêu và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng trong toàn quân”.

leftcenterrightdel
Các học viên tham gia buổi học đầu tiên tại lớp tập huấn. 

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong đề nghị, ban tổ chức lớp tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức chặt chẽ và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp với Đoàn 871 tạo điều kiện thuận lợi, chu đáo, nơi ăn ở sinh hoạt cho các học viên.

Các học viên cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tư tưởng, phát huy tinh thần cầu thị, khiêm tốn, đoàn kết khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, các quy định của ban tổ chức lớp học và Đoàn 871; phát huy mọi khả năng trong học tập, góp phần làm giàu tri thức chuyên môn của bản thân và bảo đảm lớp tập huấn diễn ra an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Lớp tập huấn bế mạc vào chiều 28-9.

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.