Cục Tuyên huấn nắm tình hình công tác tuyên huấn ở khu vực biên giới

Cục Tuyên huấn nắm tình hình công tác tuyên huấn ở khu vực biên giới

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì làm việc với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì làm việc với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị

Cục Tuyên huấn kiểm tra công tác bảo đảm cho Hội nghị tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cục Tuyên huấn kiểm tra công tác bảo đảm cho Hội nghị tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

 Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kính báo

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kính báo

Cục Tuyên huấn quán triệt kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho đội ngũ báo cáo viên toàn quân

Cục Tuyên huấn quán triệt kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho đội ngũ báo cáo viên toàn quân

Cục Tuyên huấn: Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, dư luận, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị, khu vực phía Nam

Cục Tuyên huấn: Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, dư luận, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị, khu vực phía Nam

Cục Tuyên huấn tổng kết nhiệm vụ Đội tuyển “Đội quân văn hóa

Cục Tuyên huấn tổng kết nhiệm vụ Đội tuyển “Đội quân văn hóa" tham gia Army Games 2022

Trung tướng Nguyễn Văn Đức tiếp xã giao Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Trung tướng Nguyễn Văn Đức tiếp xã giao Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào