Theo đó, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ X năm 2024, khu vực 1 có 24 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia, trong đó có 18 đoàn trong Quân đội, 6 đoàn ngoài Quân đội. Theo báo cáo của Cục Tuyên huấn, các đoàn nghệ thuật quần chúng đã tích cực luyện tập, báo cáo cấp ủy, chỉ huy các cấp thông qua các chương trình và cơ bản hoàn thành đăng ký về lực lượng, chương trình tham gia, bám sát quy chế. Các đoàn đã sẵn sàng hành quân tham gia liên hoan.

Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban tổ chức đã chủ động, tích cực phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; rà soát công tác chuẩn bị, triển khai các nhiệm vụ tổ chức liên hoan bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, tiến hành thẩm định các chương trình nghệ thuật buổi khai mạc, thống nhất về công tác bảo đảm.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì làm việc với Cục Tuyên huấn. 

Đối với Đại hội Thi đua Quyết thắng các cấp: Cấp cơ sở tổ chức từ ngày 9 đến 16-4; 3 đơn vị của Quân khu 7, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành Đại hội trước để rút kinh nghiệm cho toàn quân. Sau đó các đơn vị cấp cơ sở toàn quân tổ chức Đại hội từ cuối tháng 4 đến tháng 5-2024.

Đối với cấp trên trực tiếp cơ sở, thời gian tổ chức từ ngày 10 đến 17-5; 3 đơn vị của Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội sẽ tổ chức Đại hội trước để rút kinh nghiệm. Sau đó các đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn quân sẽ tiến hành đại hội từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 năm 2024.

Đối với cấp trực thuộc Bộ, tổ chức trong tuần 2 tháng 7; Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội sẽ tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho toàn quân. Các đơn vị cấp trực thuộc Bộ trong toàn quân sẽ tổ chức từ giữa tháng 7 đến 30-9. Đến nay các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội của các đơn vị đã cơ bản hoàn thành.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Cục Tuyên huấn báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ 10 năm 2024 có ý nghĩa quan trọng. Với mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và phát huy tình đoàn kết quân dân.

Để chuẩn bị chu đáo cho Liên hoan tại khu vực 1, yêu cầu Cục Tuyên huấn tiếp tục rà soát, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để hoàn thành công tác chuẩn bị bảo đảm Liên hoan diễn ra theo đúng kế hoạch, nghiêm túc, khách quan, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đối với Đại hội Thi đua Quyết thắng các cấp, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu Cục Tuyên huấn tiếp tục rà soát, xem xét, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị các phần việc của đại hội, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.