Theo thông tin tại họp báo, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 15-12, tại Hà Nội. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 94 tham luận của các tác giả. Đây là con số rất có ý nghĩa, cho thấy chủ đề hội thảo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình và văn nghệ sĩ cả nước.

Về cơ bản, các tham luận có nhiều cách tiếp cận, lý giải vấn đề, xuất phát từ thực tiễn các lĩnh vực văn học, nghệ thuật khác nhau nhưng đều tập trung làm rõ chủ đề hội thảo.

Trong đó, có những tham luận có chất lượng tốt, tập trung phân tích thấu đáo cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá, lý giải thực trạng và đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà cho mục tiêu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi họp báo. 

Dự kiến tổng số đại biểu tham dự hội thảo gồm đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các tác giả có tham luận; thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đại biểu 10 Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và những nhà khoa học thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; các phóng viên báo, đài ở Trung ương và địa phương.

Kết quả hội thảo dự kiến sẽ góp phần bổ sung luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn để đánh giá vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà trong sự phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ có báo cáo tư vấn cụ thể, giúp Đảng, Nhà nước đổi mới phương thức lãnh đạo, có những chính sách phù hợp để phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Về Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, trong năm 2021, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy và khắc phục khó khăn, đặc biệt là bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Hội đồng chủ động đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Tại kỳ họp này, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và toàn nhiệm kỳ 2016-2021.

KHÁNH HUYỀN