leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Cục Khảo cổ học Ấn Độ và Đại sứ quán Ấn Độ tham dự buổi lễ đánh dấu việc hoàn thành và bàn giao công trình. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội) 

Việc bảo tồn, trùng tu bắt đầu vào năm 2017 khi Chính phủ Ấn Độ cử một nhóm chuyên gia đến Mỹ Sơn. Công việc bảo tồn và trùng tu tại nhóm đền tháp A là phức tạp nhất trong số 3 nhóm đền tháp. Đặc biệt, các chuyên gia đã phát hiện một đài thờ Shiva Linga nguyên vẹn trong quá trình bảo tồn bên trong ngôi đền A10; tìm thêm được tượng thần Shiva và Yoni Pitha ở khu vực trong cùng của ngôi đền A13. Phía Ấn Độ đánh giá, công việc đã hoàn thành thuận lợi nhờ sự hỗ trợ tích cực, sự phối hợp ăn ý giữa đội ngũ quản lý do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam triển khai và các chuyên gia của ASI.

HUỆ CHI