Dự chương trình có đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên; các đồng chí đảng viên lão thành và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. 

Đây là năm thứ 18 chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” được tổ chức với quy mô trang trọng. Chương trình với các tiết mục âm nhạc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước... được dàn dựng công phu, mang tính nghệ thuật cao, khơi dậy niềm tự hào, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Các tiết mục trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. 

Xen kẽ với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật là các thước phim tài liệu tái hiện lại quá trình chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ đi trước. Trang sử bi hùng của dân tộc Việt Nam một lần nữa như nhắc nhở thế hệ trước sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc...

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng” thể hiện lòng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Tin, ảnh: KIM NGÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.