Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của hơn 100 học viên là cán bộ, công chức phụ trách văn hóa-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, xã; đại diện ban quản lý di tích cơ sở, người quản lý các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng. 

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được tuyên truyền, nâng cao kiến thức với 3 chuyên đề cơ bản, gồm: Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa (di tích, lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh); trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng hoặc được UBND cấp tỉnh quyết định bảo vệ; trình bày, giới thiệu các quy định về quản lý, bảo vệ diện tích rừng thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; hướng dẫn lập đề cương xây dựng phương án chuyển loại rừng.

leftcenterrightdel

Tiến sĩ Nguyễn Viết Cương- Trưởng phòng Quản lý di tích – Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) báo cáo tham luận.  

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được củng cố kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về di sản văn hóa, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, góp phần vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

LÊ HIẾU