Thực hiện kết luận của thủ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Tuyên huấn được giao nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn Bản tin tham khảo dành cho cán bộ cấp tướng Quân đội nghỉ hưu. Bản tin do Tổng Cục Chính trị phát hành định kỳ theo quý dưới dạng sách quyển. Số lượng phát hành cho đối tượng thụ hưởng là cán bộ cấp tướng Quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn cả nước.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Trưởng phòng Báo cáo viên (Cục Tuyên huấn) báo cáo kết quả phát hành bản tin. 

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá việc tiếp nhận và cấp phát bản tin được chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy trình. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ thuộc quyền cấp phát bản tin bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng theo địa bàn, địa chỉ cán bộ nghỉ hưu cư trú, tạo tình cảm kết nối với cán bộ cấp tướng Quân đội.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hành Bản tin tham khảo dành cho cán bộ cấp tướng Quân đội nghỉ hưu. 

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế vướng mắc còn tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc tổ chức rà soát, lập danh sách, thông tin về cán bộ cấp tướng nghỉ hưu có đơn vị thực hiện chưa đầy đủ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về cán bộ cấp tướng nghỉ hưu, nghỉ công tác hoặc từ trần chưa có cơ chế, quy định cụ thể. Việc phối hợp giữa quân bưu các đơn vị trực có thời điểm chưa tốt, vẫn còn trường hợp tiếp nhận sai địa chỉ. Cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác thay đổi địa chỉ nhà riêng, hoặc di chuyển nơi cư trú của gia đình đến địa bàn khác nên gặp nhiều khó khăn cho việc cấp phát bản tin.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn kết luận hội nghị. 

Qua thảo luận, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn chỉ ra một số nội dung cần thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hành bản tin. Theo đó, các cơ quan chức năng định kỳ liên thẩm số cán bộ cấp tướng nghỉ hưu và có thông báo cán bộ cấp tướng nghỉ hưu đến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân để triển khai đăng ký bổ sung, quản lý, liên hệ và tổ chức cấp phát bản tin đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng.

Lữ đoàn 205 (Binh chủng Thông tin liên lạc) phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận chặt chẽ, xây dựng quy định về thời gian trong vận chuyển, bàn giao và tiếp nhận bản tin, bảo đảm kịp thời, cụ thể.

Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt tình hình về số lượng cán bộ cấp tướng Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn, nhất là những thông tin của các đồng chí mới nghỉ hưu, những đồng chí thay đổi địa chỉ nơi cư trú của gia đình, đồng thời nắm tình hình, tiếp thu và giải đáp những ý kiến phản ánh của các đồng chí cán bộ cấp tướng Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn liên quan đến bản tin trong phạm vi trách nhiệm.

Tin, ảnh: ĐỨC NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.