leftcenterrightdel
 Công chúng tham quan các sản phẩm nghệ thuật ứng dụng. Ảnh do nhà trường cung cấp.

Trung tâm còn hướng đến trở thành một sàn giao dịch, đấu giá nghệ thuật, mỹ thuật ứng dụng, địa chỉ tin cậy để công chúng có thể mua các tác phẩm nghệ thuật đương đại, trung tâm tổ chức hội thảo, workshop quốc tế. Qua đó, mở ra cơ hội để mỗi sản phẩm sáng tạo nghệ thuật ứng dụng của các nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên... ngày càng gần gũi với đời sống.

HÀM ĐAN