Cuộc thi năm nay với chủ đề: “Em hãy viết thư gửi một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19”. Theo thể lệ, đối tượng là các em học sinh trên địa bàn thành phố dưới 15 tuổi. Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến ngày 28-2-2021 (theo dấu bưu điện).

UYÊN NHI