Với khoản tài trợ khoảng 100.000 USD từ Đan Mạch, dự án sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở bằng chứng để hỗ trợ chính phủ trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục liêm chính cũng như các tài liệu và phương pháp giảng dạy về liêm chính.

leftcenterrightdel
Hai bên ký kết khởi động dự án nâng cao vai trò của thanh niên trong phòng, chống tham nhũng.

"Đây là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm hỗ trợ các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Với trọng tâm là nâng cao chất lượng chương trình giáo dục liêm chính cho thanh niên, dự án sẽ hỗ trợ trao quyền cho những người trẻ, những hạt nhân thay đổi và có vai trò tích cực trong việc tạo dựng và thúc đẩy văn hóa liêm chính tại Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai", ông Kim Højlund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam chia sẻ.

Từ năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã triển khai thí điểm chương trình giáo dục chính thức về phòng, chống tham nhũng nhằm giải quyết tham nhũng nói chung và thúc đẩy tính liêm chính trong thanh niên nói riêng. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã quyết định đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Sự hợp tác giữa Đại sứ quán Đan Mạch và Tổ chức Hướng tới minh bạch sẽ góp phần đóng góp vào những nỗ lực phòng, chống tham nhũng này của Chính phủ thông qua việc cung cấp Tài liệu Hướng dẫn đào tạo về liêm chính mang tính đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và cải tiến phương pháp giảng dạy trong giáo dục về liêm chính.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU