Cuộc thi nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, tiêu biểu về các loại hình di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam (di tích lịch sử-văn hóa, kiến trúc-nghệ thuật và danh lam thắng cảnh). Đối tượng tham gia là các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.

Tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm nhiếp ảnh trong thời gian hai năm trở lại đây, chưa từng được trưng bày hoặc đạt giải thưởng tại bất kỳ cuộc thi nào và chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào; mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi (tối đa 10 ảnh đơn, ảnh bộ 5-10 ảnh) kèm theo tên di sản văn hóa, tên chủ đề và mô tả nội dung tác phẩm. Ban tổ chức nhận tác phẩm từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 30-9-2021, qua email: dsvh@bvhttdl.gov.vn. Lễ trao giải và triển lãm dự kiến tổ chức nhân dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11-2021.

VIỆT LAM