Thông tin được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam giới thiệu tới báo chí ngày 13-1.

Kết quả trên có được là do năm 2020, trung tâm đã tiếp tục mở rộng hợp tác song phương với các tổ chức bảo vệ quyền tác giả trên thế giới (81 tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả)... Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm 2020 doanh thu lĩnh vực biểu diễn sụt giảm, nhưng số tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019. Cũng trong năm 2020, Trung tâm đã thực hiện 4 đợt chi trả với số tiền khoảng 107,5 tỷ đồng tới các chủ sở hữu quyền tác giả. Dự kiến trong tháng 1-2021, Trung tâm sẽ tiếp tục chi trả 36 tỷ đồng đến các chủ sở hữu quyền tác giả. Trong năm, Trung tâm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương tổ chức tập huấn, tuyên truyền, thực thi bảo hộ quyền tác giả.

VIỆT LAM