Hội thảo nhằm đánh giá những thành tựu nghiên cứu mới trong nửa thế kỷ qua về thời đại dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, đồng thời rút kinh nghiệm và hướng tới các chương trình khoa học trong những thập kỷ tiếp theo của thế kỷ XX.

Hiện nay, Ban tổ chức đã nhận được 69 báo cáo khoa học của 77 tác giả ở 12 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi tham dự hội thảo.

leftcenterrightdel
Ban tổ chức giới thiệu về Hội thảo khoa học Quốc gia “Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam”.

Hội thảo sẽ đặt ra và kiểm đếm hầu hết các vấn đề, từ những vấn đề cốt lõi cho đến những biến đổi lịch sử, nguồn gốc, thực trạng, đánh giá giá trị di sản thời đại Hùng Vương dựng nước; khẳng định những thành tựu to lớn và bước tiến căn bản trong nhận thức về thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam và gợi ra những phương án, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại dựng nước đầu tiên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển bền vững Việt Nam.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN