leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, kiến trúc sư, nhà quản lý, nhà nghiên cứu về kiến trúc, đô thị, di tích đã thảo luận nhiều nội dung: Thực trạng và bảo tồn di sản kiến trúc đô thị, khai thác giá trị di sản, giá trị di sản kiến trúc với du lịch, tính kế thừa và tiếp thu các tinh hoa di sản kiến trúc phương Tây khi du nhập vào Việt Nam, phát huy giá trị di sản kiến trúc tại TP Hồ Chí Minh, phát triển đô thị hiện nay gắn liền với bảo tồn di sản kiến trúc lịch sử, phát huy các di sản kiến trúc…

Theo đó, hiện nay di sản kiến trúc đô thị đang bị buông lỏng quản lý và bảo tồn, nhiều di sản bị xuống cấp, hư hại và bị đập bỏ mà thiếu sự đánh giá về giá trị di sản kiến trúc để thay thế các công trình hiện đại, cơ chế quản lý di sản kiến trúc không sát với thực tiễn vì các di sản này thuộc quyền quản lý của các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức chứ không phải cơ quan quản lý về kiến trúc và quy hoạch… Cụ thể, tại TP Hồ Chí Minh, nơi có nhiều di sản kiến trúc qua nhiều thời kỳ lịch sử phát triển và hình thành hơn 30 năm qua, đặc biệt là các di sản kiến trúc lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã và đang bị xuống cấp, hư hại; chưa được bảo tồn đúng mức. Hiện nay TP Hồ Chí Minh có 40 di sản kiến trúc cấp thành phố quản lý, còn lại đều do các quận, huyện quản lý và công tác bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, du lịch, kinh tế vẫn còn ở rất hạn chế.

Hội thảo đã đề xuất các giải pháp: Cần có sự khảo sát đánh giá tổng quan và cụ thể các loại di sản kiến trúc, phân cấp quản lý gắn liền với hoạt động khai thác du lịch, giúp người dân và du khách tiếp cận, chiêm ngưỡng và tự hào về những di sản kiến trúc. Di sản kiến trúc được bảo tồn, phát huy sẽ tạo nên bản sắc đô thị, lưu giữ ký ức đô thị và tạo sự hấp dẫn, cuốn hút đối với khách du lịch, giáo dục truyền thống lịch sử, niềm tự hào về các cuộc kháng chiến bảo vệ và thống nhất đất nước…

Tin, ảnh: BẢO MINH