leftcenterrightdel
Thực hành lấy mẫu xét nghiệm.  

Trong chương trình tập huấn, cán bộ, nhân viên Quân y được nghe giới thiệu tổng quan về SARS-CoV-2; quy định về bảo hộ cá nhân; hướng dẫn giám sát dịch Covid-19; thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu; các kỹ thuật xét nghiệm cũng như thực hành các nội dung như: Mang mặc, cởi bỏ quần áo bảo hộ; chuẩn bị xét nghiệm; lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, kháng thể phát hiện SARS-CoV-2; quy trình xét nghiệm; đọc kết quả.

Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng, thiết thực nhằm tập huấn cho cán bộ, nhân viên quân y của đơn vị thực hiện được kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên; qua đó làm cơ sở để lấy mẫu xét nghiệm một cách nhanh chóng, hiệu quả cho đơn vị khi có tình huống xảy ra.

Tin, ảnh: MẠNH THƯỜNG