leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / Vietnam+ 

Công văn nêu rõ: Thủ trưởng các đơn vị nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), bảo đảm chi NSNN theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và theo quy định của pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và công khai, minh bạch trong sử dụng NSNN được giao tại đơn vị; thường xuyên tổ chức nghiên cứu, cập nhật chế độ, chính sách và các quy định của Nhà nước liên quan trực tiếp đến VĐV, HLV, người lao động đang tập luyện, làm việc tại đơn vị; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, đúng nguồn, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức liên quan đến VĐV, HLV, người lao động trong khuôn khổ dự toán NSNN được giao hằng năm; thường xuyên rà soát, xây dựng, hướng dẫn, công khai quy trình, thủ tục, định mức... liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách của VĐV, HLV, người lao động.

MỸ ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.