Năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 668 tỷ USD

Năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 668 tỷ USD

Mỹ “ngáng chân” Pháp xuất khẩu vũ khí

Mỹ “ngáng chân” Pháp xuất khẩu vũ khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát huy có hiệu quả ưu đãi của các FTA, tạo đột phá về xuất nhập khẩu năm 2022

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát huy có hiệu quả ưu đãi của các FTA, tạo đột phá về xuất nhập khẩu năm 2022

Hơn 800 tấn hàng được xuất qua cửa khẩu Lào Cai

Hơn 800 tấn hàng được xuất qua cửa khẩu Lào Cai

Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2021 đạt khoảng 15,87 tỷ USD

Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2021 đạt khoảng 15,87 tỷ USD

Nửa cuối tháng 11-2021, xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 32,73 tỷ USD

Nửa cuối tháng 11-2021, xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 32,73 tỷ USD