“Nguồn sống” của nhiều người vô gia cư Tunisia

“Nguồn sống” của nhiều người gia Tunisia

Làn sóng vô gia cư “bủa vây” Los Angeles

Làn sóng gia “bủa vây” Los Angeles

Người kiến tạo

Người kiến tạo "mái ấm" cho những người già gia