Phòng khám từ thiện của các cựu chiến binh

Phòng khám từ thiện của các cựu chiến binh

Nghĩa tình từ những việc làm thiện nguyện

Nghĩa tình từ những việc làm thiện nguyện

Làm từ thiện, trao yêu thương

Làm từ thiện, trao yêu thương

Cải thiện cân nặng tối ưu cho người gầy lâu năm từ thương hiệu sữa tăng cân thế hệ mới HIWEIGHT

Cải thiện cân nặng tối ưu cho người gầy lâu năm từ thương hiệu sữa tăng cân thế hệ mới HIWEIGHT

Tuyên truyền phòng, chống ma túy, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép và hoạt động từ thiện xã hội tại Đắk Ngo

Tuyên truyền phòng, chống ma túy, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép và hoạt động từ thiện xã hội tại Đắk Ngo

Đêm nhạc gây quỹ từ thiện “Về với Mẹ”

Đêm nhạc gây quỹ từ thiện “Về với Mẹ”

Đồng chí Đại tá NGUYỄN THIỆN TĨNH từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN THIỆN TĨNH từ trần

Phát động giải chạy gây quỹ từ thiện quy mô lớn nhất năm

Phát động giải chạy gây quỹ từ thiện quy mô lớn nhất năm

Từ thiện, thương thì thương cho trót

Từ thiện, thương thì thương cho trót