Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 19 tỷ USD

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 19 tỷ USD

Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản

Cơ hội đối với xuất khẩu thủy sản

Cơ hội đối với xuất khẩu thủy sản

Huyện đảo Trường Sa: Phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản cho người dân

Huyện đảo Trường Sa: Phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản cho người dân

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tuyên truyền giao nộp ngư cụ khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tuyên truyền giao nộp ngư cụ khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt

Cà Mau: Đồn Biên phòng Sông Đốc bắt giữ các phương tiện sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép

Cà Mau: Đồn Biên phòng Sông Đốc bắt giữ các phương tiện sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép

2 tháng đầu năm 2024: Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 10 tỷ USD

2 tháng đầu năm 2024: Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 10 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản qua Australia tăng mạnh

Xuất khẩu thủy sản qua Australia tăng mạnh

Thiếu hụt nguồn lao động nghề khai thác thủy sản

Thiếu hụt nguồn lao động nghề khai thác thủy sản