Vùng Cảnh sát biển 2 tăng cường phối hợp tuyên truyền ngư dân Quảng Ngãi không khai thác thủy sản bất hợp pháp

Vùng Cảnh sát biển 2 tăng cường phối hợp tuyên truyền ngư dân Quảng Ngãi không khai thác thủy sản bất hợp pháp

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thả con giống cá ngựa đen để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thả con giống cá ngựa đen để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Gỡ khó về hạ tầng để phát triển nuôi trồng thủy sản

Gỡ khó về hạ tầng để phát triển nuôi trồng thủy sản

Tạm giữ 5 phương tiện khai thác thủy sản trái phép

Tạm giữ 5 phương tiện khai thác thủy sản trái phép