Gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam - Những nỗ lực từ cơ sở:
Bài 3: Giúp dân hướng đến một ngư trường bền vững

Gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam - Những nỗ lực từ cơ sở: Bài 3: Giúp dân hướng đến một ngư trường bền vững

Gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam - Những nỗ lực từ cơ sở: Bài 2: Tìm lời giải cho bài toán gỡ thẻ vàng

Gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam - Những nỗ lực từ cơ sở: Bài 2: Tìm lời giải cho bài toán gỡ thẻ vàng

Gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam - Những nỗ lực từ cơ sở: Bài 1: Đồng hành với ngư dân cả trên bờ, trên biển

Gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam - Những nỗ lực từ cơ sở: Bài 1: Đồng hành với ngư dân cả trên bờ, trên biển

Hải đoàn 42 đẩy mạnh tuyên truyền, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC cho ngành thủy sản

Hải đoàn 42 đẩy mạnh tuyên truyền, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC cho ngành thủy sản

Bến Tre nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng EC cho ngành thủy sản

Bến Tre nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng EC cho ngành thủy sản

Nâng cao ý thức cho ngư dân về khai thác thủy sản trên biển

Nâng cao ý thức cho ngư dân về khai thác thủy sản trên biển

Thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản giữa Việt Nam - Trung Quốc

Phổ biến kết quả thanh tra của Ủy ban châu Âu về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Phổ biến kết quả thanh tra của Ủy ban châu Âu về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp