Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Trao giải Cuộc thi “Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền”

​

Trao giải Cuộc thi “Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền” ​

Xúc động lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tại Venezuela

Xúc động lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tại Venezuela

Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại và tình hình biển, đảo cho cán bộ, nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại và tình hình biển, đảo cho cán bộ, nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Bản tin thời sự tổng hợp tuần: Không ngừng đổi mới, sáng tạo về phương thức thông tin đối ngoại

Bản tin thời sự tổng hợp tuần: Không ngừng đổi mới, sáng tạo về phương thức thông tin đối ngoại

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thừa Thiên Huế: Bàn giao thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại

Thừa Thiên Huế: Bàn giao thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại

Đổi mới hơn nữa phương thức triển khai công tác thông tin đối ngoại

Đổi mới hơn nữa phương thức triển khai công tác thông tin đối ngoại

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX