Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2022

Hà Nội triển khai Tháng Nhân đạo năm 2022

Hà Nội triển khai Tháng Nhân đạo năm 2022

Hà Nội sẽ khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ trong Tháng Nhân đạo năm 2022

Hà Nội sẽ khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ trong Tháng Nhân đạo năm 2022

Phát động Tháng Nhân đạo 2021

Phát động Tháng Nhân đạo 2021 "Vì một cộng đồng an toàn"