Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thăm, chúc Tết tại Bộ CHQS TP Đà Nẵng và Tổng công ty Sông Thu

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thăm, chúc Tết tại Bộ CHQS TP Đà Nẵng và Tổng công ty Sông Thu

Tết Trung thu “Bố ở đảo xa, con ở nhà có bạn”

Tết Trung thu “Bố ở đảo xa, con ở nhà có bạn”

Gần 6 triệu trẻ em được tặng quà nhân dịp Tết Trung thu

Gần 6 triệu trẻ em được tặng quà nhân dịp Tết Trung thu

Đem Tết Trung thu đến đảo xa

Đem Tết Trung thu đến đảo xa

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em khu vực miền núi, dân tộc thiểu số: Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu dành cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em khu vực miền núi, dân tộc thiểu số: Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu dành cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số: Binh đoàn 15 trích kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng tổ chức Tết Trung thu cho gần 65 nghìn cháu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số: Binh đoàn 15 trích kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng tổ chức Tết Trung thu cho gần 65 nghìn cháu

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên giới

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên giới

Vui như Tết Trung thu

Vui như Tết Trung thu

Hàn Quốc chuẩn bị cho kỳ nghỉ lớn trong dịp Tết Trung Thu

Hàn Quốc chuẩn bị cho kỳ nghỉ lớn trong dịp Tết Trung Thu