Bài 1: Rác thải nhựa xâm lấn biển

Bài 1: Rác thải nhựa xâm lấn biển

Rác thải nhựa “xâm lấn” bờ biển

Rác thải nhựa “xâm lấn” bờ biển

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Thanh niên xung kích chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa

Thanh niên xung kích chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa

Nhật Bản nỗ lực giảm rác thải nhựa

Nhật Bản nỗ lực giảm rác thải nhựa