EKV – Vũ khí phòng thủ không gian của Quân đội Mỹ

EKV – Vũ khí phòng thủ không gian của Quân đội Mỹ

Quân sự thế giới hôm nay (13-3): Mỹ viện trợ 300 triệu USD vũ khí cho Ukraine, Belarus kiểm tra toàn diện khả năng SSCĐ của quân đội

Quân sự thế giới hôm nay (13-3): Mỹ viện trợ 300 triệu USD vũ khí cho Ukraine, Belarus kiểm tra toàn diện khả năng SSCĐ của quân đội

Quân đội Mỹ ồ ạt không kích hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria

Quân đội Mỹ ồ ạt không kích hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria

Uy lực súng phóng lựu M320 của quân đội Mỹ

Uy lực súng phóng lựu M320 của quân đội Mỹ

Tiểu đội dân quân nữ diệt máy bay Mỹ

Tiểu đội dân quân nữ diệt máy bay Mỹ

Súng nòng xoay M134 của quân đội Mỹ

Súng nòng xoay M134 của quân đội Mỹ