Không gian xanh, sạch mới tại phường Điện Biên

Không gian xanh, sạch mới tại phường Điện Biên

Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ