Ban Phụ nữ Quân đội: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Ban Phụ nữ Quân đội: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Sơ kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025

Sơ kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025

Sơ kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội 6 tháng đầu năm 2023

Sơ kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội 6 tháng đầu năm 2023

Hội thảo xây dựng Quy chế công tác phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Hội thảo xây dựng Quy chế công tác phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tá, Tiến sĩ Phùng Thị Phú: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phụ nữ quân đội luôn phấn đấu theo tiêu chí “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”

Đại tá, Tiến sĩ Phùng Thị Phú: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phụ nữ quân đội luôn phấn đấu theo tiêu chí “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”

Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xứng danh

Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới