Cảnh sát biển Việt Nam chào xã giao chính quyền địa phương và Vùng 5, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Cảnh sát biển Việt Nam chào xã giao chính quyền địa phương và Vùng 5, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Nhật Bản: Nền nhiệt cao bất thường trong tháng 9

Nhật Bản: Nền nhiệt cao bất thường trong tháng 9

Tàu CSB 8004 cập cảng thành phố Kobe, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu tại Nhật Bản

Tàu CSB 8004 cập cảng thành phố Kobe, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu tại Nhật Bản