Thiếu tướng Bùi Cát Vũ - vị tướng chiến trường xuất thân từ nhà báo

Thiếu tướng Bùi Cát Vũ - vị tướng chiến trường xuất thân từ nhà báo

Nhà báo chiến trường Nguyễn Đức Toại

Nhà báo chiến trường Nguyễn Đức Toại