Người chỉ huy cần phải gương mẫu về mọi mặt

Người chỉ huy cần phải gương mẫu về mọi mặt

Người chỉ huy và cấp dưới

Người chỉ huy và cấp dưới

Người chỉ huy hết lòng vì việc chung

Người chỉ huy hết lòng vì việc chung

Trung tướng Nguyễn Kiệm người chỉ huy mẫu mực

Trung tướng Nguyễn Kiệm người chỉ huy mẫu mực

Xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn): Giữ gìn và phát huy trang phục truyền thống của người Sán Chỉ

Xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn): Giữ gìn và phát huy trang phục truyền thống của người Sán Chỉ

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Tấm gương chiến đấu quả cảm, người chỉ huy quân đội mẫu mực

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Tấm gương chiến đấu quả cảm, người chỉ huy quân đội mẫu mực

Người chỉ huy là dũng sĩ (Tiếp theo và hết)

Người chỉ huy là dũng sĩ (Tiếp theo và hết)

Người chỉ huy là dũng sĩ

Người chỉ huy là dũng sĩ

Người chỉ huy mẫu mực, tiêu biểu

Người chỉ huy mẫu mực, tiêu biểu

Người chỉ huy nơi tuyến đầu chống dịch

Người chỉ huy nơi tuyến đầu chống dịch

Chuyện người chỉ huy trích tiền lương giúp đồng đội khó khăn giữa đại dịch

Chuyện người chỉ huy trích tiền lương giúp đồng đội khó khăn giữa đại dịch

Rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay