Quân sự thế giới hôm nay (7-11): Nga khôi phục máy bay trinh sát thời Chiến tranh Lạnh Mystic-B; Indonesia sẽ gửi tàu bệnh viện đến Gaza

Quân sự thế giới hôm nay (7-11): Nga khôi phục máy bay trinh sát thời Chiến tranh Lạnh Mystic-B; Indonesia sẽ gửi tàu bệnh viện đến Gaza

Máy bay trinh sát hiệu năng cao của Nam Phi

Máy bay trinh sát hiệu năng cao của Nam Phi