JICA hợp tác phát triển nghề nuôi hàu tại Việt Nam

JICA hợp tác phát triển nghề nuôi hàu tại Việt Nam

JICA và BIWASE ký hợp đồng tín dụng “dự án phát điện sử dụng nguồn nhiệt từ xử lý rác thải” tại Việt Nam

JICA và BIWASE ký hợp đồng tín dụng “dự án phát điện sử dụng nguồn nhiệt từ xử lý rác thải” tại Việt Nam

JICA thúc đẩy khu vực tư nhân hành động chống biến đổi khí hậu

JICA thúc đẩy khu vực tư nhân hành động chống biến đổi khí hậu

JICA hỗ trợ kết nối nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

JICA hỗ trợ kết nối nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

JICA thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia phòng, chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam

JICA thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia phòng, chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam

JICA hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng

JICA hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng "0"

JICA cung cấp trang thiết bị y tế khẩn cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy

JICA cung cấp trang thiết bị y tế khẩn cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy