Triển lãm 50 tác phẩm sơn mài đặc sắc của hội họa Việt Nam

Triển lãm 50 tác phẩm sơn mài đặc sắc của hội họa Việt Nam