Đoàn công tác Học viện Hậu cần tham quan, giáo dục truyền thống tại Khu di tích K9 - Đá Chông

Đoàn công tác Học viện Hậu cần tham quan, giáo dục truyền thống tại Khu di tích K9 - Đá Chông

Học viện Hậu cần khơi dậy khát vọng, khả năng, sức sáng tạo của đoàn viên công đoàn

​

Học viện Hậu cần khơi dậy khát vọng, khả năng, sức sáng tạo của đoàn viên công đoàn ​

Học viện Hậu cần tổng kết phong trào Tuổi trẻ sáng tạo năm học 2022-2023

Học viện Hậu cần tổng kết phong trào Tuổi trẻ sáng tạo năm học 2022-2023

Học viện Hậu cần tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 các khóa đào tạo năm học 2022-2023

Học viện Hậu cần tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 các khóa đào tạo năm học 2022-2023

Học viện Hậu cần tổ chức tri ân nguồn cội, thắm tình quân dân

Học viện Hậu cần tổ chức tri ân nguồn cội, thắm tình quân dân

Đảng ủy Học viện Hậu cần: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị

​

Đảng ủy Học viện Hậu cần: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị ​