Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại các tỉnh biên giới phía Bắc

Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại các tỉnh biên giới phía Bắc

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tham quan, nghiên cứu thực tế tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tham quan, nghiên cứu thực tế tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng

Gần 300 học viên tốt nghiệp Học viện Biên phòng

Gần 300 học viên tốt nghiệp Học viện Biên phòng

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc tại Học viện Biên phòng

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc tại Học viện Biên phòng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra tại Học viện Biên phòng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra tại Học viện Biên phòng