Theo chương trình, đoàn công tác đã trao đổi, tọa đàm với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh về kết quả công tác quốc phòng, quân sự như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh; kết quả xây dựng các thành phần thế trận trong khu vực phòng thủ; kết quả, kinh nghiệm trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu,...

leftcenterrightdel
Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Cao Bằng. 
leftcenterrightdel
 Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.
leftcenterrightdel
 Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Lào Cai.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua học tập, nghiên cứu thực tế, Học viện Quốc phòng tiếp tục cập nhật, củng cố lượng kiến thức mới cho cán bộ, giảng viên và nâng cao nhận thức cho học viên trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị được đảm nhiệm. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN NGHỊ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.