Nghị sĩ Đức muốn hạ tên lửa Nga bằng hệ thống phòng không NATO

Nghị sĩ Đức muốn hạ tên lửa Nga bằng hệ thống phòng không NATO

Iran: Kích hoạt hệ thống phòng không trên khắp đất nước

Iran: Kích hoạt hệ thống phòng không trên khắp đất nước