Thị trường Rằm tháng Giêng: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

Thị trường Rằm tháng Giêng: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định