Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Binh đoàn 12 và Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Binh đoàn 12 và Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh - Sáng tạo độc đáo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh - Sáng tạo độc đáo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

Hơn 500 đại biểu tham dự hội thảo cấp quốc gia về đường Trường Sơn -  đường Hồ Chí Minh

Hơn 500 đại biểu tham dự hội thảo cấp quốc gia về đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc