Kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Đường Trường Sơn huyền thoại

Kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Đường Trường Sơn huyền thoại

Triển lãm 100 tài liệu, hình ảnh “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”

Triển lãm 100 tài liệu, hình ảnh “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”

Chiến thắng Điện Biên Phủ, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh hấp dẫn trên tranh cổ động

Chiến thắng Điện Biên Phủ, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh hấp dẫn trên tranh cổ động

Hội Bộ đội Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức: Nối dài cánh tay tri ân

Hội Bộ đội Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức: Nối dài cánh tay tri ân

Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, một biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, một biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào