Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phát triển Đồng bằng sông Hồng “truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phát triển Đồng bằng sông Hồng “truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Quy hoạch mở đường, đưa vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển bứt phá

Quy hoạch mở đường, đưa vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển bứt phá

Kết nối đầu tư, thương mại, du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng

Kết nối đầu tư, thương mại, du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng

Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng

Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng

Những tuyến giao thông vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ được đầu tư

Những tuyến giao thông vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ được đầu tư

Giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế-xã hội

Giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế-xã hội

VNPT đồng hành cùng Techfest vùng đồng bằng sông Hồng 2023

VNPT đồng hành cùng Techfest vùng đồng bằng sông Hồng 2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Liên kết phát triển xanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Liên kết phát triển xanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng