Khởi sắc trên quê hương Đại tướng Đoàn Khuê

Khởi sắc trên quê hương Đại tướng Đoàn Khuê

Hai người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời của Đại tướng Đoàn Khuê

Hai người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời của Đại tướng Đoàn Khuê

Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Tháng Mười trên quê hương Đại tướng Đoàn Khuê

Tháng Mười trên quê hương Đại tướng Đoàn Khuê

Tôn vinh phẩm chất, tài năng và những đóng góp nổi bật của Đại tướng Đoàn Khuê đối với quê hương, đất nước

Tôn vinh phẩm chất, tài năng và những đóng góp nổi bật của Đại tướng Đoàn Khuê đối với quê hương, đất nước

Đại tướng Đoàn Khuê góp phần phát triển tư duy, lý luận quân sự của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Đại tướng Đoàn Khuê góp phần phát triển tư duy, lý luận quân sự của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Hội thảo khoa học “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”

Hội thảo khoa học “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”

Khánh thành Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê

Khánh thành Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê

Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà chính trị, quân sự song toàn

Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà chính trị, quân sự song toàn

Thượng tướng Võ Minh Lương dâng hương, tri ân Đại tướng Đoàn Khuê

Thượng tướng Võ Minh Lương dâng hương, tri ân Đại tướng Đoàn Khuê

Tổ chức Hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về Đại tướng Đoàn Khuê tại tỉnh Quảng Trị

Tổ chức Hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về Đại tướng Đoàn Khuê tại tỉnh Quảng Trị

Tích cực chuẩn bị chu đáo cho hội thảo về Đại tướng Đoàn Khuê

Tích cực chuẩn bị chu đáo cho hội thảo về Đại tướng Đoàn Khuê