Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và chúc Tết các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và chúc Tết các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương