Chủ tịch Quốc hội thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúc mừng thầy thuốc cả nước

Chủ tịch Quốc hội thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúc mừng thầy thuốc cả nước