Chủ tịch Quốc hội thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúc mừng thầy thuốc cả nước

Chủ tịch Quốc hội thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúc mừng thầy thuốc cả nước

Hà Nội thêm 9 F0 liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Hà Nội thêm 9 F0 liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Xử phạt Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do không thông báo khi phát hiện vấn đề liên quan Covid-19

Xử phạt Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do không thông báo khi phát hiện vấn đề liên quan Covid-19

Bản tin Covid-19 tối 3-10: Hơn 5.000 ca nhiễm mới, Hà Nội thêm 1 ca liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bản tin Covid-19 tối 3-10: Hơn 5.000 ca nhiễm mới, Hà Nội thêm 1 ca liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức