Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cứu sống bệnh nhi bị đa chấn thương do laptop phát nổ

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cứu sống bệnh nhi bị đa chấn thương do laptop phát nổ